1 2 3 4 5 6 7

 Numer księdza dyżurnego: 782-884-848
(pilne wezwanie do chorego)